Trade Watch

Trade Watch 2017-06-29T09:33:22+00:00

ทำความรู้จัก E-Sports … ธุรกิจที่มากกว่าแค่การเล่นเกม

ในช่วงที่ผ่านมา E-Sports (Electronics Sports) ถูกกล่าวถึงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ในฐานะกีฬารูปแบบใหม่ที่ต่อยอดมาจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมในมือถือทั่วไป E-Sports คือการแข่งขันกีฬารูปแบบ [...]

Categories: Trade Watch|Comments Off on ทำความรู้จัก E-Sports … ธุรกิจที่มากกว่าแค่การเล่นเกม

ความไว้เนื้อเชื่อใจ : อาจเป็นต้นทางความเสี่ยงของการทำการค้าระหว่างประเทศ

หลายบทความที่ผ่านมาได้หยิบยกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ส่งออกละเลยหรือขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเงื่อนไขของ L/C รวมถึงผู้ส่งออกมือใหม่ที่อาจจะมองข้ามรายละเอียดในเอกสารส่งออกบางจุด จนเป็นเหตุให้ [...]

Categories: Trade Watch, Uncategorized|Comments Off on ความไว้เนื้อเชื่อใจ : อาจเป็นต้นทางความเสี่ยงของการทำการค้าระหว่างประเทศ

ตกม้าตาย เพราะเงื่อนไข L/C

คำกล่าวที่ว่า “มี L/C แล้วปลอดภัย อย่างไรก็ได้เงินแน่ๆ” อาจไม่แน่เสมอไป หากผู้ส่งออกละเลย ไม่ใส่ใจตรวจสอบ L/C ที่ได้รับมาให้ถี่ถ้วนพอ L/C หรือ Letter of Credit แม้จะเป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินค่าสินค้ [...]

Categories: Trade Watch|Comments Off on ตกม้าตาย เพราะเงื่อนไข L/C

1 รายในทุก 3 นาที สถิติธุรกิจล้มละลายทั่วโลก!

“คู่ค้าล้มละลาย” คือข่าวที่ผู้ทำการค้าไม่อยากได้ยิน และภาวนาอย่าให้เกิดขึ้นกับตน อย่างไรก็ตาม ความจริงที่โหดร้ายนี้มักเกิดขึ้นแบบกะทันหันอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว เนื่องจากคู่ค้าที่มีฐานะทางการเงินน่าเป็น [...]

Categories: Trade Watch|Comments Off on 1 รายในทุก 3 นาที สถิติธุรกิจล้มละลายทั่วโลก!

ดีใจได้ออร์เดอร์… หารู้ไม่ลูกค้ากำลังจะล้มละลาย

ตัวอย่างความเสี่ยงในการทำการค้าระหว่างประเทศที่จะมาแบ่งปันกันในฉบับนี้เป็นกรณีผู้ส่งออกอัญมณีรายหนึ่ง หรือคุณ B (นามสมมติ) ที่เจอเหตุไม่คาดฝันจากออร์เดอร์ที่ได้รับจากการร่วมออกงานแสดงสินค้างานหนึ่ง ใน [...]

Categories: Trade Watch|Comments Off on ดีใจได้ออร์เดอร์… หารู้ไม่ลูกค้ากำลังจะล้มละลาย

ส่งออกแล้ว… ทำไมไม่ได้เงิน?

การส่งออกข้าวเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญมากเพราะติดอันดับผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกมายาวนานไม่น้อยกว่า 20 ปี ด้วยมูลค่าส่งออกปีละกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ แล้วอยู่ๆ จะบอกว่าผู้ส่งออกไทยเจอ [...]

Categories: Trade Watch|Comments Off on ส่งออกแล้ว… ทำไมไม่ได้เงิน?