เจาะตลาดอาหารสุขภาพกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มุ่งผลักดันผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน เนื่องจากเทรนด์รักสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สินค้าข้าวออร์แกนิก เครื่องเทศและสมุนไพร และกลุ่มอาหารคุณประโยชน์สูง (Superfoods) อีกทั้งในปี 2563 ยังได้มีการเตรียมจัดสัมมนาเกี่ยวกับส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้านวัตกรรม Innovation-Driven Enterprises (IDEs) เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้ากับกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ต่อไป

2019-09-26T10:26:17+00:00 September 26th, 2019|DITP Society|