จัดแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อขุด Big Data

เมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. ที่ผ่านมา DITP จับมือบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก Microsoft และ Backyard จัดการแข่งขัน ‘แฮกกาธอน (Hackathon)’ เปิดโอกาสบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโมเดลโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล (Big Data) ใช้ต่อยอดในการค้นหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาสังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลต่อไป และทีมที่เป็นผู้ชนะการแข่งขันคือ  “Rial and Friends” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2019-09-26T10:29:31+00:00 September 26th, 2019|DITP Society|