ครบรอบ 67 ปี DITP พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยไม่หยุดยั้ง

วันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ครบรอบ 67 ปี โดยกรมยังคงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู่การค้าระดับสากล และยืนหยัดพัฒนาในหลากหลายด้านเพื่อ เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) และขนาดกลางเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งในช่องทางการค้าออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งยังให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทั่วโลก เน้นเจาะตลาดเป็นรายเมือง ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง มีการผลักดันธุรกิจการบริการของไทยที่กำลังสร้างรายได้ให้ประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของกรม โดยพัฒนาระบบ Big Data, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

 

ติดตามข่าวสารการค้าระหว่างประเทศได้ที่ www.ditp.go.th สายตรง 1169 และ Line@: ditp

2019-07-30T10:42:38+00:00 July 30th, 2019|DITP Society|