“Meditation Bus” รถประจำทางเพื่อการนั่งสมาธิกลางกรุงลอนดอน

Meditation Bus หรือรถประจำทางเพื่อการนั่งสมาธิใจกลางมหานครลอนดอน เป็นรถประจำทางสองชั้นที่มีการปรับปรุงให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายเหมาะกับการทำสมาธิ โดยมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย ขนมและน้ำผลไม้ให้บริการ การตกแต่งภายในใช้โทนสีเขียว เหลืองและม่วงซึ่งเชื่อว่าเป็นสีที่ลดความเครียดได้ เมื่อผู้โดยสารขึ้นมาบนรถจะได้รับหูฟังเพื่อสวมใส่ไม่ให้เสียงจากภายนอกรบกวนการทำสมาธิทำให้ใจนิ่งสงบอยู่กับสมาธิของตนเอง การโดยสารรถ Meditation Bus จะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนเดินทางไปทำงานอย่างผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจช่วยลดความเครียดจากการเดินทาง ซึ่ง Meditation Bus เป็นแคมเปญในวาระเปิดตัวร้านค้าของแบรนด์ Lululemon ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้ากีฬา บนถนน Regent Street ย่านช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากความต้องการต่อสู้กับ “ความเครียดเรื้อรัง” ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในกรุงลอนดอนที่มีความแออัด เต็มไปด้วยผู้คนที่เร่งรีบ และจากความคิดสร้างสรรค์นี้ทำให้ Lululemon เป็นที่รู้จักมากขึ้น แม้จะให้บริการเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ก็เป็นแนวคิดที่ดีหากนำไปต่อยอดสำหรับการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ และเป็นการช่วยลดความเครียดจากการเดินทางในเมืองใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ที่มา: https://www.winnews.tv

ภาพ: Freepik.com

2018-10-18T16:51:47+00:00 October 18th, 2018|Happening|