เยอรมนี คลื่นลูกใหม่ในตลาดอาหารและการเกษตร

 

ชาวเยอรมันใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยลดเนื้อสัตว์ น้ำตาล และแป้งลง และบริโภคอาหารจำพวกพืชมากขึ้น มีการปรับตัวให้เป็นเกษตรกรรมดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคตรวจสอบที่มาของสินค้า เสริมความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารในเยอรมันเริ่มหันมาสนใจเนื้อเทียมซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับกันมากขึ้น ทั้งเนื้อสัตว์จากหลอดทดลอง เนื้อเทียมจากพืช และโปรตีนจากแมลง โดยมีปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้บริโภคยอมรับเนื้อเทียมเหล่านี้คือความโปร่งใสในการผลิต และรสชาติของอาหาร แม้จะยังไม่ได้รับความนิยมมาก แต่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาหารโลกเพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาดนี้

สอบถามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาหารและการเกษตรในเยอรมนี
ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
อีเมล info@thaitradefrankfurt.de

2019-07-30T11:04:22+00:00 July 30th, 2019|Trade Insight|