เวียดนาม สินค้าคุณภาพไทยเนื้อหอมในตลาดเวียดนาม

 

ปัจจุบันเวียดนามเป็นตลาดที่มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทยสูงที่สุดในอาเซียน โดยช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนของปี 2561 ประเทศไทยส่งออกไปเวียดนามสูงถึง 378,011.70 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสินค้าเกี่ยวกับเด็ก แม้จะมีปริมาณการนำเข้าเป็นอันดับสองรองจากประเทศจีน แต่ชาวเวียดนามมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทยว่ามีความทนทานมากกว่า และมีราคาที่สมเหตุสมผลแม้จะแพงกว่า จัดอยู่ในสินค้าคุณภาพตลาดราคาระดับกลาง ถึงระดับบน เมืองที่กำลังซื้อคือเมืองใหญ่ โดยมีอันดับหนึ่งคือนครโฮจิมินห์ ตามด้วยฮานอยและดานัง ไฮฟอง และเกิ่นเทอ

ปรึกษาการส่งออกไปยังตลาดเวียดนาม
ติดต่อ  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย
อีเมล thaitchanoi@ditp.go.th

2019-07-30T11:07:03+00:00 July 30th, 2019|Trade Insight|