THAIFEX 2019 – บทสัมภาษณ์ นางสาวณัฐิยา สุจินดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

การกลับมาของงานอาหารสุดยิ่งใหญ่ THAIFEX ในปี 2019

          THAIFEX -World of Food ASIA 2019  นับเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในเอเชีย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทยและบริษัท Koelnmesse จากเยอรมนี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ในการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสู่ตลาดโลก เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าอาหารของอาเซียนและเอเชีย และยังพยายามผลักดันเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรได้ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทย/เกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน

ปีนี้งาน THAIFEX มี theme: 11 Trade Shows under 1 Roof ได้จับเทรนด์ที่กำลังมาแรงตาม        S Curve นั่นคือ ธุรกิจอาหารสำหรับอนาคต (Food For the Future) โดยจัดแสดงสินค้าที่เป็นแนวโน้มของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต สินค้านวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารเพื่อผู้สูงอายุ (Aging Food) อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food) สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ (Functional Food) และอาหารฮาลาล (Halal) เป็นต้น รวมถึงแนวโน้มการบริโภคสินค้าใหม่ๆ เช่น สินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสินค้าที่ใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly)

 

พิเศษกว่าทุกปีด้วยการจัดแสดงสินค้าเชิงลึกใหม่ๆ

ภายในงานจะมีการจัดแสดงข้อมูลเชิงลึกของเทรนด์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มาแรงหลากหลาย เช่น THAIFEXtaste INNOVATION SHOW นวัตกรรมล่าสุดเกี่ยวกับอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์, THAIFEX HALAL MARKET สินค้าที่ได้รับมาตรฐานและการรับรองฮาลาลโดยเฉพาะ, THAIFEX TREND ZONE ผลการวิจัยเชิงลึกด้านพัฒนาการชั้นแนวหน้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  และ THAIFEX ORGANIC MARKET ผลิตภัณฑ์ออแกนิก  เป็นต้น รวมทั้งมีกิจกรรมใหม่ๆ อย่าง NEW FACES : Global – Local Linkage พบกับผู้ประกอบการอาหารที่มีศักยภาพรายใหม่จากจังหวัดต่างๆ, THAIFEXfuture Food Experience เวทีกิจกรรมพิเศษสำหรับสินค้าอาหารอนาคตและ Start Up, Mom and Kids Pavilion ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับแม่และเด็ก, Explore Thai Tea Masterclass…A Tasting Experience ชิมชาไทยระดับพรีเมี่ยม และ ASEAN Connectivity สัมผัสประสบการณ์อาหารของอาเซียน นอกจากนั้นในปีนี้จะมีผู้ประกอบการมาออกงานมากกว่า 2,700 บริษัท จำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา  และจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 1 แสนตารางเมตร ซึ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วย

 

จับตาอุตสาหกรรมอาหารของไทยในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร คือหนึ่งในธุรกิจที่น่าจับตามองและมีศักยภาพการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่น เพราะนอกจากจะเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม First S-Curve แล้ว  ประเทศไทยได้เปรียบที่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบทางการเกษตร รวมถึงมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลกในอนาคต สอดคล้องกับนโยบาย Food Innopolis ของภาครัฐ ซึ่งตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงที่อาศัยนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ๆ ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศในเรื่อง “Food for the Future ที่ต้องการผลักดันให้เกิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูป 4.0

 

โอกาสและข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการไทย

ชื่อเสียงของอาหารไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เนื่องจากชาวไทยมีความสามารถในการสร้างสรรค์สินค้าอาหารและการปรุงรส ประกอบกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศมีบทบาทเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยสู่ชาวต่างชาติ นำมาซึ่งการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารไทยไปสู่ร้านอาหารไทย และอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในซัพพลายเชนอาหารไทยในต่างประเทศ น่าจะขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เชนร้านอาหารมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผู้ให้บริการด้านอาหารอย่างครบวงจรในต่างประเทศ โดยนอกจากการให้บริการร้านอาหารไทยแล้ว ยังสามารถใช้ข้อได้เปรียบที่มีแบรนด์ร้านอาหารเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ต่อยอดไปสู่บริการอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ให้บริการอาหารไทยให้แข็งแกร่งขึ้น ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารไทยอาจขยายช่องทางการขายสินค้าเพิ่มเติมจากร้านค้าปลีกไปสู่ร้านอาหารไทย Food Service ต่างๆและช่องทางอีคอมเมิร์ซ อีกทั้งยังสามารถเจาะตลาดใหม่ๆ อย่างการส่งออกสินค้าเพื่อใช้ปรุงอาหารในครัวของเชนโรงแรมไทยในต่างประเทศ

 

DITP เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารไทย

นอกจากงานTHAIFEX – World of Food Asia ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี อีกหนึ่งในโครงการสำหรับสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารไทยที่ประสบความสำเร็จคือโครงการ Thai select ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการันตีว่าร้านมีรายการอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยแท้ๆ และได้มาตรฐานตั้งแต่เรื่องบนโต๊ะอาหาร ความสะอาด คุณสมบัติของเชฟ การเลือกใช้วัตถุดิบ บรรยากาศของร้าน และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก และสร้างมาตรฐานให้กับร้านอาหารไทย ยกระดับให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

นอกจากนั้น DITP ยังนำผู้ส่งออกอาหารของไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่สำคัญทั่วโลก เช่น ANUGA, Germany / FOODEX, Japan / Gulfood, UAE / Fine Food, Australia เป็นต้น หรือจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทั้ง In – Coming Mission และ Out – Going Mission การจัดกิจกรรม In – Store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ เป็นต้น  นอกจากนี้ กรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ ผ่าน Platform ของกรมฯ ที่ชื่อ Thaitrade.com เพื่อใช้ในสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจการค้าให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

 

อนาคตของเศรษฐกิจไทย

กล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้สร้างอุปทานชั้นนำด้านการเกษตร อาหารและเครื่องดื่มของโลกส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาคการแปรรูปอาหารที่พัฒนาแล้วอย่างดีซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มไปยังตลาดต่างประเทศเช่นสหภาพยุโรป (EU) ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยมีศักยภาพที่แข็งแกร่งเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 22 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ข้าว ปลาทูน่ากระป๋อง น้ำตาล เนื้อ มันสำปะหลัง สับปะรดกระป๋อง ไก่แปรรูป รวมถึงผลไม้และผัก ในปี 2562 มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยคาดว่าจะถึงเป้าหมายที่ 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย DITP มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการส่งออกของไทยและตอกย้ำตำแหน่งของประเทศไทยในฐานะ “ครัวของโลก” อย่างต่อเนื่องในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

 

 

ใส่กรอบ/ตาราง

เทรนด์ธุรกิจอาหารที่น่าสนใจและมีศักยภาพในเวทีโลก

ได้แก่ 1) Functional & Free-From Products ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ

2) Non-GMO Products ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ

3) Ready-to-eat Product อาหารที่รับประทานสะดวก

4) Superfoods อาหารที่รวมเอาคุณค่าทางโภชนาการไว้ด้วยกันสูงมาก

5) Franchise ร้านอาหารแฟรนไชส์เพื่อความสะดวกสบาย

6) Halal Food ตลาดอาหารที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล

7) Kosher Products ที่มีคนเชื่อว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์โคเชอร์สามารถช่วยปกป้องจากความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร

8) Organic Products อาหารออแกนิก

9) Private Labels ที่ความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์และประสบการณ์ระดับพรีเมียม โดยเฉพาะเบียร์นั้นได้รับความนิยมมาก

10) Vegan Products หรือผลิตภัณฑ์เจ

11) Vegetarian Products ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์

 

หากผู้ใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่งาน THAIFEX  – World of Food ASIA 2019

จัดขึ้นในวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2562

สถานที่ ชาเลนเจอร์ 1-3 / ฮอล 1-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

 

 

 

2019-07-30T11:17:09+00:00 July 30th, 2019|DITP Insider|