Friends of DITP

Friends of DITP 2017-06-29T09:32:14+00:00

ยกระดับ “ธุรกิจสปา” สู่มาตรฐานสากล

ธุรกิจสปาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการสุขภาพที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า 979 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (32,000 ล้านบาท) ในปี 2556 ซึ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ 90 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเฉพาะ [...]

Categories: Friends of DITP|Comments Off on ยกระดับ “ธุรกิจสปา” สู่มาตรฐานสากล

Tesco ดันสินค้าไทยมาตรฐานอังกฤษ สู่ตลาดสากล

เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดให้บริการแก่ผู้บริโภคชาวไทยมากว่า 24 ปี มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัทค้าปลีกข้ามชาติอย่าง เทสโก้ (Tesco) ประเทศอังกฤษ มีสาขากว่า 1,800 แห่ง กระจายอ [...]

Categories: Friends of DITP|Comments Off on Tesco ดันสินค้าไทยมาตรฐานอังกฤษ สู่ตลาดสากล

เอกชนเร่งเจาะตลาด CIS

ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย – รัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ผู้ประกอบการภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายคือหัวใจสำคัญในการสานต่อความร่วมมือทางธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรม ต่อยอดจากค [...]

Categories: Friends of DITP|Comments Off on เอกชนเร่งเจาะตลาด CIS

DITP เปิดตัวโครงการ Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)

DITP จับมือพันธมิตร e-Marketplace ทั่วโลก ดัน SMEs ไทยโกอินเตอร์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้า ออนไลน์: Smart Online SMEs Plus (S.O.S+) หล [...]

Categories: Friends of DITP|Comments Off on DITP เปิดตัวโครงการ Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)

JPAM เผยเคล็ดลับครองใจสัตว์เลี้ยงญี่ปุ่น

เพราะการเลี้ยงสัตว์เป็นมากกว่าแค่สัตว์เลี้ยง DITP จับมือกับสมาคมผู้ผลิตสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น (Japan Pet Manufacturer Association : JPAM) เผยเคล็ดลับเจาะตลาดสัตว์เลี้ยงและวิเคราะห์เจา [...]

Categories: Friends of DITP|Comments Off on JPAM เผยเคล็ดลับครองใจสัตว์เลี้ยงญี่ปุ่น

“บิ๊กธุรกิจ” จับมือติวเข้ม SMEs

เพราะการส่งออกถือเป็นแหล่งรายได้หลักสำคัญของประเทศ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เชี่ยวชาญในด้านการส่งออกจึงต้องเร่งพัฒนาความร่วมมือช่วยเหลือ SMEs ทั้งหลาย เพื่อให้การส่งออกของไทยเดินหน้าอย่างไม่สะดุด [...]

Categories: Friends of DITP|Comments Off on “บิ๊กธุรกิจ” จับมือติวเข้ม SMEs