Executive Editor

Executive Editor 2017-06-05T17:45:14+00:00

Executive Editor

สวัสดีค่ะ จากสภาวะการทำงานที่เคร่งเครียด และพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ทำให้คนส่วนใหญ่เผชิญกับความเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ผู้คนจึงหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ธุรกิจที่เ [...]

Categories: Executive Editor|

Executive Editor

สวัสดีค่ะ เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการในรูปแบบเดิ [...]

Categories: Executive Editor|

Executive Editor

สวัสดีค่ะ ตลาดการค้าการลงทุน ที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ทางเศรษฐกิจในโลกนี้มีหลายแห่ง แต่ตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง และที่สำคัญเป็นกลุ่มประเทศ ที่มีศักยภาพด้านวัตถุดิบพลังงาน คือกลุ่มประเทศเครือรั [...]

Categories: Executive Editor|

Executive Editor

สวัสดีค่ะ ปัจจุบันประชากรวัยเด็กสูงกว่า 1.92 พันล้านคน หรือราว 1 ใน 4 ของประชากรโลก และคาดว่าจะพุ่งแตะ 2.01 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2568 หลายปีที่ผ่านมาประเทศต่างๆมีมาตรการเพิ่มจำนวนประชากรให้มากขึ้น อย่างเช่น การมอบสิทธิพิเ [...]

Categories: Executive Editor|

EXECUTIVE EDITOR

สวัสดีค่ะ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาด (Demand Driven) ได้ และวันนี้ DITP จะช่วยขยายโอกาสทางความคิดเกี่ยวกับตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงซึ่งกำลังได้รับความนิยมและมีความต้องการในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต [...]

Categories: Executive Editor|

Executive Editor

สวัสดีค่ะ ความเชื่อเป็นสิ่งที่ฝังอยู่กับความรู้สึกของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย มีแนวคิดว่าความเชื่อเกิดจากการไม่รู้เป็นประการสำคัญ และมักมีพิธีกรรมรวมถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเหล่านั้น โดยเฉพาะความ [...]

Categories: Executive Editor, Uncategorized|