พูดคุยกับ คุณเอื้อย – สุธิดา เงินหมื่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าและกำลังเปลี่ยนโฉมการค้าข้ามพรมแดนไปอย่างต่อเนื่อง คุณสุธิดาและทีมสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัลได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันผู้ประกอบการสินค้าและบริการไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

 

จากความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้ารับราชการ คุณสุธิดาศึกษาจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทอีกสองแห่ง ได้แก่ MSc. Development Studies- University of Birmingham ประเทศอังกฤษ และ MA. International Political Economy  – University of Warwick ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันคุณสุธิดารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายดิจิทัล สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

 

“ได้มีโอกาสอันดีมากที่ร่วมงานกับน้องๆ ทีมงานที่เก่งและได้สัมผัสงานที่มีมิติที่มีความแตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกันถึง 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการค้าดิจิทัล ซึ่งมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และกลุ่มงานปัจจุบันที่ดูแลอยู่คือ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายดิจิทัล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางออนไลน์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ข้ามพรมแดนชั้นนำในเป้าหมาย อาทิ Amazon.com (ตลาดสหรัฐ) JD.com (ตลาดจีน) TMall Global (ตลาดจีน) RedMart (ตลาดสิงคโปร์) 11Street.my (ตลาดมาเลเซีย) Kha-leang.com (บริษัทไทยที่มีความเชี่ยวชาญตลาด CLMV) Gosoko.com (ตลาดแอฟริกา)”

 

“มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มโครงการจัดตั้งร้านค้า TopThai Flagship Store บน Tmall Global ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความสำเร็จของกรมที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์อันโดดเด่นและความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ให้กับสินค้าแบรนด์ไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำในจีน นั่นคือ เมื่อนึกถึงสินค้าแบรนด์นำเข้าคุณภาพจากไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จะต้องนึกถึง TopThai Flagship Store โดยคาดว่าจะสามารถรวบรวมสินค้าไทยคุณภาพในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม และ สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งแบรนด์ชั้นนำของไทยและแบรนด์สินค้าคุณภาพของ SMEs ไทยกว่า 50 บริษัท และมีสินค้าขึ้นขายใน TopThai Flagship Store กว่า 1,000 รายการสินค้า โดยทางสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัลพร้อมขยายโมเดลธุรกิจนี้ในตลาดเป้าหมายอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศจีน

 

“โลกการค้าดิจิทัลมีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ เทรนด์ แนวทางการทำการตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังที่แจ็ค หม่าและนักธุรกิจหลายคนเคยกล่าวไว้ ข้อมูลเปรียบเสมือนน้ำมัน หากใครหาวิธีขุด เจาะ และกลั่นมันขึ้นมาได้ ก็จะสร้างกำไรให้เราได้  DITP ได้ทำการขุดเจาะกลั่นข้อมูลการค้า ที่ได้จากส่วนกลางและสำนักงานในต่างประเทศ พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ออกไปในทุกช่องทางไม่ว่าจะออนไลน์และออฟไลน์ไปยังผู้ประกอบการแล้ว  จึงอยากให้ผู้ประกอบการศึกษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในการนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของท่าน เพราะในโลกการค้าออนไลน์ every day is a new day ต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ทุกวัน” คุณสุธิดาทิ้งท้าย

 

2019-09-26T10:42:55+00:00 September 26th, 2019|DITP Club|