คุณนวพร ฤทธิ์เรืองนาม จากสำนักส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์

คุณนวพร​ ฤทธิ์เรืองนาม กับการเป็นส่วนหนึ่งของสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ในกลุ่มงานส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไลฟ์สไตล์ สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลงานประชาสัมพันธ์สำหรับงานแสดงสินค้า เช่น BKK Gems, STYLE Bangkok และแคมเปญสนับสนุนงานอัญมณีของไทย Thailand Magic Hands เป็นต้น

 

โดยหน้าที่ของคุณนวพรนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก ตอบคำถามผู้ใช้ออนไลน์ ประสานงานเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าและ Road Tour ในต่างประเทศให้งานแสดงสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งยังดูแลเรื่องการซื้อสื่อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศด้วย

 

สิ่งที่คุณนวพรระลึกเสมอ คือ จะทำอย่างไร ให้สิ่งที่เราประชาสัมพันธ์นั้นสื่อสาร ‘ไปถึง’ ผู้ประกอบการ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถประสบความสำเร็จในการค้าขายได้

 

คุณนวพรกล่าวถึงความท้าทายของงานนี้ว่า “นี่คืองานที่ไม่รู้จบ เพราะงานแสดงสินค้ามีตลอดทั้งปี พอจบงานหนึ่ง ก็ต้องเตรียมประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการสำหรับงานต่อไป ในแต่ละครั้งเราต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ถึงการเลือกใช้ช่องทางสื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้มาให้มากที่สุด อีกทั้งยังต้องส่งสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่และเหมาะสม ความยากอีกประการหนึ่งคือ ต้องหาวิธีวัดผลว่าการทำประชาสัมพันธ์แต่ละครั้งนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร เพราะเราไม่สามารถรู้แน่ชัดว่าใครบ้างที่ได้รับสื่อจากเรา แล้วพวกเขาจะมางานหรือไม่”

 

“สื่อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง ต้องติดตามการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ว่ามี Key Visual การใช้ภาพ ใช้สี หรือรูปแบบอย่างไรบ้าง มีการหาข้อมูลว่าคู่แข่ง หรือประเทศอื่น ๆ มีวิธีการสื่อสารอย่างไร เป็นต้น เพราะเราจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เราจึงต้องดูงานในระดับสากล เรียนรู้จากประเทศคู่แข่ง คู่ค้านอกจากนั้น ในการสื่อสาร เรื่องภาษาและลีลาการเขียน ก็ต้องพัฒนาเช่นกัน ต้อง Balance ระหว่างความเป็นทางการกับการสื่อสารที่ได้ผลทางโซเชียลมีเดีย” คุณนวพรกล่าวเพิ่มเติม

 

จากประสบการณ์การทำงานกว่าสิบสองปี คุณนวพรได้แสดงทัศนะว่า “ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีการอัพเดตข้อมูลการติดต่อ ไม่อัพเดตรูปแคตตาล็อกสินค้าที่เป็นปัจจุบัน และการมีภาษาไทยเพียงภาษาเดียว เป็นต้น นอกจากจะทำให้ทาง DITP ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้แล้ว ยังทำให้ผู้ประกอบการเองเสียโอกาสทางการค้าไปด้วย ผู้ประกอบการควรจะอัพเดตเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ แม้ว่าจะมีหน้าร้านอยู่แล้วก็ควรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อการขายหน้าร้านกับระบบออนไลน์หลังบ้านโดยสมบูรณ์ (Omni Channel) ซึ่งก็คือการที่หน้าร้านจะทำให้การจัดการธุรกิจง่ายขึ้น”

 

“และจากงานแสดงสินค้า เราพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จในงานแสดงสินค้าคือคนที่พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ เช่น พัฒนาสินค้าเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ หรือตลาดของแต่ละประเทศ มีรูปแบบใหม่ตามเทรนด์ปีนั้น ๆ พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาเสมอ เป็นต้น” คุณนวพรเสริม

 

‘กรมอยากเป็นที่พึ่งของผู้ส่งออก’ คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของ DITP และเป็นสิ่งที่คุณนวพรยึดเป็นเป้าหมายในการทำงานเช่นกัน  “เมื่อใดที่ผู้ประกอบการทั้งหลายนึกถึงการส่งออก หรือแม้จะคิดอะไรไม่ออก ขอให้เดินมาที่ DITP เราสามารถชี้แนะแนวทาง ให้ข้อมูลความรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมหลากหลายด้าน อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาสินค้าของคุณร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้วย เพื่อช่วยให้การผู้ประกอบการไทยส่งออกสู่สากลได้สำเร็จ” คุณนวพรทิ้งท้าย

 

2019-09-26T15:56:11+00:00 September 26th, 2019|DITP Club|