DITP Insider

DITP Insider 2016-11-04T20:16:11+00:00

“มวยไทย” สร้างโอกาสสู่ตลาดโลก

กระแสคนรักสุขภาพกำลังมาแรง การออกกำลังกายในแบบที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มาก ช่วยสร้างรูปร่าง กล้ามเนื้อ และเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งเสริมสุขภาพ และสมาธิอย่างมวยไทยกำลังได้รับความนิยม ถึงแม้จะเป็น [...]

Categories: DITP Insider|Comments Off on “มวยไทย” สร้างโอกาสสู่ตลาดโลก

Creative Economy ต่อยอดอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือการสร้างมูลค่าสินค้าหรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ โดยนำองค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน  และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒน [...]

Categories: DITP Insider|Comments Off on Creative Economy ต่อยอดอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์

รุ่งอรุณใหม่ของการค้าไทย – รัสเซีย

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของรัสเซียและปัจจัยบวกที่เปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการชาวไทยในตลาดรัสเซียและประเทศในเครือรัฐเอกราช หรือ CIS ตามที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยก [...]

Categories: DITP Insider|Comments Off on รุ่งอรุณใหม่ของการค้าไทย – รัสเซีย

Thailand, Kitchen of the World ครัวไทยสู่ครัวโลก

ความเชื่อมั่นว่าหากการค้า การส่งออกระหว่างประเทศดี เศรษฐกิจในประเทศก็จะเจริญรุดหน้าไปด้วย เจตนารมณ์ที่ฟังดูง่าย แต่ต้องอาศัยความทุ่มเท และความจริงใจที่จะช่วยผู้ประกอบการไทย ในการขยายตลาดต่างประเ [...]

Categories: DITP Insider|Comments Off on Thailand, Kitchen of the World ครัวไทยสู่ครัวโลก

จับตาตลาดสัตว์เลี้ยง สุขใจคนขาย โดนใจคนเลี้ยง

การปรับตัวสินค้าให้เข้ากับวิถีชีวิตผู้คนเป็นสิ่งสำคัญ สังคมที่เปลี่ยนไป ไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปด้วย เทรนด์การเลี้ยงสัตว์จากเพื่อนยามเหงา กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว ตลาดสัตว์เลี้ยงทั่วโลก จึงน่ [...]

Categories: DITP Insider|Comments Off on จับตาตลาดสัตว์เลี้ยง สุขใจคนขาย โดนใจคนเลี้ยง

ติดอาวุธธุรกิจยุคดิจิทัลกับ NEA

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy หรือ สถาบัน NEA) ดำเนินการภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในทุกระดับด้วยองค [...]

Categories: DITP Insider|Comments Off on ติดอาวุธธุรกิจยุคดิจิทัลกับ NEA