รู้จัก “ความยั่งยืน” เพื่อให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกล

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชวนทำความเข้าใจประเด็น ‘การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน’ สำหรับผู้ [...]

2019-09-26T15:50:54+00:00 September 26th, 2019|Uncategorized|

ความไว้เนื้อเชื่อใจ : อาจเป็นต้นทางความเสี่ยงของการทำการค้าระหว่างประเทศ

หลายบทความที่ผ่านมาได้หยิบยกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ส่งออกละเลยหรือขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบเงื่อนไขของ L/C ร [...]

2018-02-16T16:29:02+00:00 February 16th, 2018|Trade Watch, Uncategorized|

อัญมณีและเครื่องประดับไทย ส่องประกายในเวทีโลก

อัญมณี มีบทบาทสำคัญกับชีวิตมนุษย์ยาวนานกว่า 5 พันปี ตั้งแต่อียิปต์ จีน อินเดีย กรีก โรมัน นอกจากจะประดับเพื่อความสวยงาม [...]

2018-02-16T16:16:34+00:00 February 16th, 2018|Trade Highlight, Uncategorized|

Executive Editor

สวัสดีค่ะ ความเชื่อเป็นสิ่งที่ฝังอยู่กับความรู้สึกของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย มีแนวคิดว่าความเชื่อเกิดจากการไม่รู้เป็นประก [...]

2018-02-16T23:33:09+00:00 February 16th, 2018|Executive Editor, Uncategorized|