อัตลักษณ์ใหม่ DITP – เชื่อมั่น คุ้นเคย ในการสื่อสาร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มีนโยบายให้ความสำคัญกับการสร้าง Corporate Identity (CI) หรืออัตลักษณ์ขององค์กร เพ [...]

2018-10-18T16:48:06+00:00 October 18th, 2018|DITP Society|

จับคู่ธุรกิจแดนมังกร – เปิดโอกาสสำคัญการค้าการลงทุน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายในงาน “ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุน และความ [...]

2018-10-18T16:47:07+00:00 October 18th, 2018|DITP Society|

DITP สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง – CLMVT ผนึกกำลังรับเศรษฐกิจยุคใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) ได้จัดโครงการ CLMVT [...]

2018-10-18T16:45:57+00:00 October 18th, 2018|DITP Society|

NEA STARTUP SYMPOSIUM พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสตาร์ทอัพ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดงาน NEA Startup Symposium พลังแห [...]

2018-09-27T17:09:19+00:00 September 27th, 2018|DITP Society|

THAIFEX – World of Food Asia 2018 ชูนวัตกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเคร [...]

2018-08-22T00:17:12+00:00 August 22nd, 2018|DITP Society|

“E-Commerce Big Bang” วิถีการค้าไทย สู่วิถีออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในกา [...]

2018-08-22T00:15:59+00:00 August 22nd, 2018|DITP Society|