DEESAWAT

DEESAWAT Where Quality Comes Naturally สโลแกนนี้สะท้อนความเป็นตัวตนของสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าของตกแต่งบ้านแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากล DEESAWAT ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่สร้างความสุขทุกอิริยาบทในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความทันสมัยในแบบสากล ผลิตด้วยช่างฝีมือไทยที่ประณีตสามารถสะท้อนภาพนามธรรมสู่ความเป็นรูปธรรม ที่สามารถตอบสนองความรู้สึกทางใจและลูกค้าจับต้องได้

ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ ตำแหน่ง R&D และ MARKETING DIRECTOR บริษัท DEESAWAT แนวคิดในการออกแบบ คุณจิรชัย กล่าวว่า ความโดดเด่นของสินค้าเกิดจากการออกแบบที่สร้างสรรค์ร่วมกับการแก้ปัญหาการใช้งานบนพื้นฐานของประโยชน์ใช้สอย เอกลักษณ์ของ DEESAWAT คือ งานสนามและงานไม้สัก มีการออกแบบโดยใช้ Emotional Design ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกและอารมณ์ร่วม นำไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าของ DEESAWAT ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่มีเรื่องราวในการออกแบบ เช่น “Green Wall” เกิดจากแนวการทำสวนแนวดิ่งสำหรับที่พักอาศัยในอาคารสูงที่มีพื้นที่ระเบียงไม่มาก “เตียงชายหาดคู่” ที่หันหน้าเข้าหากัน เกิดจากแนวคิดการแก้ปัญหาผู้สูงอายุหรือผู้อยู่อาศัยที่ไม่ค่อยมีเวลาสนทนากัน และล่าสุด “ต้นคริสต์มาส” ที่ผลิตจากไม้สามารถนำมาทดแทนต้นคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในต่างประเทศช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

คุณจิรชัย ยังกล่าวอีกว่า สินค้า DEESAWAT ได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากการออกแบบที่มีความเป็นสากล และมีความทันสมัย

ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการในปัจจุบัน สินค้าไทยหลายแบรนด์นำความเป็นไทยมาเป็นจุดขายหลักในงานออกแบบซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าให้ความสำคัญกับงานออกแบบที่เป็นฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่า แต่ในการผลิตสินค้าของไทยก็ยังมีเอกลักษณ์บางอย่างเป็นองค์ประกอบที่ลูกค้าต่างประเทศให้ความเชื่อถือไม่ว่าจะเป็น ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของการออกแบบและการผลิตที่เกิดจากงานฝีมืออันปราณีตของช่างไทย

DEESAWAT เติบโตจากธุรกิจครอบครัวที่ในอดีตรับจ้างผลิตสินค้าตามแบบ หรือ OEM ไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ต่อมา DEESAWAT ได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนแนวคิดในการสร้างแบรนด์เพื่อการส่งออกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ทำให้สินค้าหลายตัวได้รับรางวัลในเรื่องการออกแบบทั้งในและต่างประเทศ และในปี 2018 นี้ DEESAWAT ยังได้รับรางวัล DEmark Award ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์อีกด้วย

คุณจิรชัย กล่าวขอบคุณ DITP ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทาง DEESAWAT เองได้มีการออกบูทในงานแฟร์ของทาง DITP อย่างต่อเนื่อง และมีการออกแบบสินค้าให้ตรงกับแนวคิดและยุทธศาสตร์ของ DITP ตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการรักษาสุขภาพตามแนวคิด Wellness เป็นต้น

ในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องของ DEESAWAT ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้แบรนด์ไทยแบรนด์นี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วทุกมุมโลก เป็นตัวอย่างของสินค้าไทยที่ประสบความสำเร็จและสามารถเจาะตลาดต่างประเทศจาก Local สู่ Global ได้สำเร็จ

2018-10-18T17:00:56+00:00 October 18th, 2018|Inspiration & Success|