เกรท – พรอนันต์ ด้วยความตั้งใจพัฒนาสื่อออนไลน์ของ DITP ให้แข็งแกร่ง และเข้าถึงประชาชน

 

 “ตอนนี้เราจะเห็นว่าผู้คนใช้เวลาผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน และเสพข้อมูลข่าวสารด้วย เรามองว่านี่คือช่องทางที่เปิดโอกาสให้ DITP ได้สื่อสารกับผู้ประกอบการและผู้บริโภคทุกกลุ่ม จากทั่วโลก โดยมุ่งสร้างช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น เพจ Facebook, Youtube, Line@, Instagram รวมถึงเว็บไซต์ E-commerce  ทำให้เข้าใจและตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากช่องทางดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลการส่งออกสินค้า แนวโน้มตลาด รวมถึงข่าวสารดีๆ อีกมากมายจากทั่วโลกมาเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ ผู้อ่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์แน่นอน”

 

“ในฐานะที่ต้องดูแลในส่วนนี้ เราจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองเสมอ ด้วยการอัพเดทข้อมูลความรู้ให้ทันกับโซเชี่ยลมีเดียที่เปลี่ยนแปลงแทบจะตลอดเวลา สิ่งสำคัญอย่าลืมทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร เพื่อให้สามารถเลือกแพลตฟอร์มและออกแบบคอนเทนต์ได้น่าสนใจและมีประโยชน์ ตรงตามความต้องการของผู้อ่านมากที่สุด และต้องไม่ลืมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายและองค์กร ด้วยการให้ข้อมูลโต้ตอบที่ถูกต้อง อย่างรวดเร็วทันใจและใกล้ชิดเข้าถึงได้ง่ายด้วย นอกจากนี้เราควรทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย”

2019-04-25T17:27:44+00:00 April 25th, 2019|DITP Club|