อิสราเอล – SPA แหล่ง Hang Out รูปแบบใหม่ของแม่บ้าน

ธุรกิจสปาในประเทศอิสราเอลมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากชาวอิสราเอลมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความใส่ใจกับสุขภาพและความงามเพิ่มขึ้น ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มแม่บ้านและผู้หญิงวัยทำงานมีการใช้สปาเป็นสถานที่สังสรรค์กับเพื่อน จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับ สปาของไทย ในรูปแบบบริการสปาเพื่อสุขภาพและความงาม เช่น Royal Thai, Classic Thai, Peeling and Golden Moisturizer และการนวดสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านสปา เช่น น้ำมันสำหรับนวด ครีมและโลชั่นสำหรับนวด น้ำมันหอมระเหย ได้มีช่องทางในการส่งออกเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของตลาดอิสราเอล

สอบถามการส่งออกสินค้าและบริการสปาสู่อิสราเอล
ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
อีเมล thaitctelaviv@ditp.go.th

2018-10-18T16:39:29+00:00 October 18th, 2018|Trade Insight|