สาธารณรัฐประชาชนจีน – ยูนนาน มณฑลแห่งสุขภาพ

จีนเร่งผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพดี จึงพัฒนาอุตสาหกรรมการออกกำลังกายและสันทนาการ พร้อมทั้งวางแผนที่จะพัฒนาประเทศให้เป็น “Health China” โดยปลูกฝังให้ชาวจีนเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย และเร่งสร้างเครื่องมืออุปกรณ์การออกกำลังกายให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ผลักดันให้มณฑลยูนนานเป็นเมืองต้นแบบของ “เมืองแห่งสุขภาพ” ของโลกภายในปี พ.ศ. 2568 จากแผนงานทางเศรษฐกิจนี้ทำให้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย อาทิ เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาในมณฑลยูนนาน สามารถแลกเปลี่ยนทางการค้ากับบริษัทท้องถิ่นของไทยได้ เนื่องจากสินค้าของทั้งสองประเทศมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตลาดอุปกรณ์กีฬาสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม การลงทุนการค้าด้านกีฬาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง
อีเมล thaitckunming@ditp.go.th

2018-10-18T16:38:12+00:00 October 18th, 2018|Trade Insight|