ยกระดับ “ธุรกิจสปา” สู่มาตรฐานสากล

ธุรกิจสปาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการสุขภาพที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า 979 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (32,000 ล้านบาท) ในปี 2556 ซึ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ 90 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเฉพาะในประเทศไทยกว่า 2,000 ราย ธุรกิจสปาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากข้อมูลของ Global Wellness Institute รายงานตัวเลขล่าสุดในปี 2558 พบว่ามีมูลค่ามากถึง 99,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.2 ล้านล้านบาท) และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณกรด โรจนเสถียร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสปาแห่งประเทศไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด คุณกรดกล่าวถึงทิศทางธุรกิจสปาว่ามีการพัฒนาไปสู่การให้บริการที่ผสมผสานศาสตร์แห่งการบำบัดเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การออกกำลังกาย การฝึกโยคะ การฝึกสมาธิ และอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในด้านการบริการและการนวดแผนไทย ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายที่สำคัญ คุณกรดแนะนำให้ธุรกิจสปาสร้างนวัตกรรมในด้านบริการที่นำจุดเด่นทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น การจัดโปรแกรมฝึกสมาธิร่วมกับวัด นอกจากนี้การพัฒนาสินค้าสปา โดยนำความหลากหลายทางชีวภาพและสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ จะสามารถสร้างจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากขึ้นเช่นกัน

คุณกรดได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจสปาของไทยถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นผู้นำในเวทีระดับโลก แต่ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่สนใจทำสปา จึงขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจสปาร่วมกันยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล โดยคำนึงถึงกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการกำหนดกรอบการขออนุญาตและมาตรฐานการให้บริการในด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วย

สำหรับความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสมาคมสปาแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรม Thailand Spa and Well-Being เป็นงานเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้โดยมีวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมบรรยาย โดยมี DITP เป็นหนึ่งในพันธมิตรร่วมจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP ขอกล่าวถึง คุณบุญชู โรจนเสถียร นักการเมืองและผู้ก่อตั้งชีวาศรม ในฐานะนักการเมืองสายเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญในธุรกิจด้านสุขภาพและสปาว่าจะเป็นธุรกิจสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มาก ซึ่งคุณบุญชูได้กล่าวถึงเรื่องนี้มากว่า 30 ปี ก่อนก่อตั้งชีวาศรม คุณกรดในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย กล่าวว่า ชีวาศรมกำลังมีการปรับปรุงสถานที่ การให้บริการและสินค้า ซึ่งอาจเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ประกอบการสปา และขอเชิญผู้ประกอบการมาร่วมสร้างมาตรฐานการให้บริการธุรกิจสปาและผลักดันธุรกิจสปาไทยให้เป็นผู้นำในอันดับต้นๆ ของโลกต่อไปในอนาคต

2018-10-18T17:10:05+00:00 October 18th, 2018|Friends of DITP|