ธุรกิจ Wellness สดใส รับกระแส Healthy

Wellness Industry หรืออุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการให้บริการ คือบริการที่ดูแลสุขภาพจากภายในและภายนอก บริการที่ดูแลภายในนั้น ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี การแพทย์เชิงป้องกันเฉพาะบุคคล กล่าวคือกระบวนการรักษาที่เริ่มตั้งแต่การทำนายสุขภาพในอนาคต การป้องกัน และการเพิ่มสมรรถภาพให้แข็งแรง รวมไปถึงการฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ในส่วนของบริการที่ดูแลภายนอก ได้แก่ ธุรกิจความงาม การชะลอวัย รวมทั้งบริการสปา และที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ที่เน้นกิจกรรมเพื่อสุขภาพในโปรแกรมของการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2563 คาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตทั่วโลกเฉลี่ย 7% ต่อปี มีมูลค่ากว่า 27 ล้านล้านบาท แสดงถึงโอกาสธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกในขณะนี้

โลกของเราในปัจจุบัน กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากประชากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ.2489 – 2507) ที่มีปริมาณมากกว่าวัยเจเนอร์เรชั่นวาย (ผู้ที่เกิดในช่วงพ.ศ.2523 – 2540) ที่นิยมการใช้ชีวิตแบบอิสระและไม่นิยมการแต่งงานมีครอบครัว ทำให้ปริมาณประชากรสูงวัยสวนทางกับปริมาณเด็กที่เกิดใหม่ อีกทั้งกลุ่มเบบี้บูมเมอร์นี้เป็นกลุ่มที่มีฐานะดี และมีพฤติกรรมการกินอยู่สบาย ตามใจตัวเอง จึงเป็นการเพิ่มอุปสงค์ การจับจ่ายและเพิ่มโอกาสสินค้าและบริการเชิงสุขภาพมากขึ้น

นอกจากนี้จากสภาวะสังคมที่เร่งรีบ การทำงานที่กดดันทำให้เกิดความเครียด รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเรื่องของการกินที่มักจะกินอาหารที่เน้นรสชาติ หน้าตาของอาหาร มากกว่าคุณค่าทางสารอาหาร จนเกิดเป็นโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases, NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกระแสคนรักสุขภาพ ทำให้แนวโน้มการดูแลสุขภาพเปลี่ยนไป จากอดีตที่รอวันเจ็บป่วยแล้วค่อยทำการรักษา ก็ปรับเปลี่ยนเป็นการดูแลสุขภาพและชะลอวัย จนสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขขึ้น และสามารถกำหนดสุขภาพได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการขยายตัวของ Wellness Industry อย่างกว้างขวาง

หลายประเทศ ต่างใช้แนวคิด Wellness นี้ในการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ ด้วยบริการที่มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำแบบใคร และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค อย่างเช่น สปาไร้เสียง (silent spa) ของกลุ่มโรงแรม Vamed Vitality World ในออสเตรียที่มีการออกแบบอาคารให้มีความพิเศษคล้ายกับวิหารของศาสนาคริสต์ ทำให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกว่ากำลังพักผ่อนอยู่ในสถานที่สงบปราศจากเสียงรบกวน หรือ ธุรกิจจัดระเบียบความฝันอย่าง Dream Reality Cinema ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่นำผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับความฝันของมนุษย์มาสร้างธุรกิจโดยการจำลองสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความฝันที่สร้างความสุข ช่วยแก้ปัญหาการนอนหลับ ลดความเครียด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยที่มีศักยภาพด้านการแพทย์แผนโบราณ แพทย์แผนไทย และรักษาด้วยสมุนไพรที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบ Wellness Tourism แบบครบวงจร ทำให้มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้อีกมาก จากข้อมูลของ Global Wellness Institute (GWI) พบว่าไทยมีรายรับจากการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism เติบโตต่อเนื่องราว 7% ต่อปีในช่วงปี 2013-2015 หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดสูงถึงราว 3.2 แสนล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเป็นอันดับ 4 ในทวีปเอเชียรองจากจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยรายรับกว่า 90% ของไทยมาจากธุรกิจด้านความงามและการชะลอวัย ธุรกิจการแพทย์เชิงป้องกัน ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการผจญภัย

จุดแข็งของธุรกิจ Wellness ไทยคือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น ธุรกิจสตูดิโอสอนการทำสมาธิและโยคะที่ประยุกต์ความรู้ด้านการทำสมาธิตามหลักพุทธศาสนา ธุรกิจสปาที่ใช้สมุนไพรหรือทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ รวมถึงธุรกิจการสอนทักษะกีฬาประจำชาติอย่างมวยไทยที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากผู้ประกอบการมีการปรับรูปแบบ แนวคิดในการให้บริการใหม่ๆ ศึกษาผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับบริการที่มีอยู่แล้ว อย่างเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น ก็สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้ไม่ยาก จนทำให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวเป็นเมืองหลวงของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกได้

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Global Wellness Institute (GWI) และ Euromonitor International

ที่มา : https://businesslinx.globallinker.com/

ที่มา : http://www.smethailandclub.com/

2018-10-18T14:49:17+00:00 October 18th, 2018|Trade Highlight|