จับคู่ธุรกิจแดนมังกร – เปิดโอกาสสำคัญการค้าการลงทุน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายในงาน “ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน)” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนชั้นนำจากไทยและจีนรวมกว่า 400 ราย มีมูลค่าภายในงานกว่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐ (4,200 ล้านบาท) สู่เป้าหมายด้านการค้าการลงทุนระหว่างนักธุรกิจผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และนักลงทุนกว่า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (4.6 ล้านล้านบาท) ในปี 2563 โดยในปี 2560 มูลค่าการค้าไทยและจีน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมูลค่ามากกว่า 73,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (2.3 แสนล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12 สินค้าที่สำคัญได้แก่ อาหาร สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก่อสร้าง โลจิสติกส์ ฟินเทค อากาศยาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ซ ฯลฯ

ติดตามกิจกรรมดีๆ โทร 1169

2018-10-18T16:47:07+00:00 October 18th, 2018|DITP Society|