จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเต็มที่

 

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา DITP ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมฯ เข้าร่วมดูงานสถานประกอบการบริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบโอ แพ็ค จำกัด บริษัทผลิตและจำหน่ายภาชนะจากแป้งมันสำปะหลังที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของโรงงานบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของ DITP ที่ www.ditp.go.th หรือสายตรงโทร 1169

2019-04-25T15:59:25+00:00 April 25th, 2019|DITP Society|