Home 2018-10-25T14:48:24+00:00

Executive Editor

Executive Editor

สวัสดีค่ะ จากสภาวะการทำงานที่เคร่งเครียด และพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ทำให้คนส่วนใหญ่เผชิญกับความเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ผู้คนจึงหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ธุรกิจที่เ [...]

Trade Highlight

ธุรกิจ Wellness สดใส รับกระแส Healthy

Wellness Industry หรืออุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการให้บริการ คือบริกา [...]

Trade Talk

ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) หมายถึงการที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางมารักษาตัวในโรงพยาบาลของประเทศไทย รวมไ [...]

DITP Insider

“มวยไทย” สร้างโอกาสสู่ตลาดโลก

กระแสคนรักสุขภาพกำลังมาแรง การออกกำลังกายในแบบที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มาก [...]

DITP Review

“ดินสอ” หุ่นยนต์ที่รู้ใจผู้สูงอายุ

บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด เข้าร่วมโครงการ SME proactive กับกรมส่งเสริม [...]

DITP Club

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์

เริ่มรับราชการกรมพาณิชย์สัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ 2526 ศึกษาในระดับปริญญ [...]

Trade Insight

สหราชอาณาจักร – Veganuary เดือนแห่งมังสวิรัติ

ตลาดอาหารมังสวิรัติ หรือ Vegan (อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ รวมทั้งผลิตภั [...]

สวิตเซอร์แลนด์ – อุตสาหกรรมเกมเฟื่องฟู

ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมเติบโตขึ้น [...]

ฮังการี – วิถีการดื่มชาที่เปลี่ยนไป

แนวโน้มการรักสุขภาพกำลังมาแรงในช่วงนี้ ผู้บริโภคชาวฮังการีจึงหันมาดื่มชาผลไม้แล [...]

อิสราเอล – SPA แหล่ง Hang Out รูปแบบใหม่ของแม่บ้าน

ธุรกิจสปาในประเทศอิสราเอลมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากชาวอิสราเอลมีค [...]

สาธารณรัฐประชาชนจีน – ยูนนาน มณฑลแห่งสุขภาพ

จีนเร่งผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพดี จึงพัฒนาอุตสาหกรรมการออกกำลังกายและสันทนาการ [...]

ออสเตรเลีย – อาหาร Low GI ดาวเด่นเพื่อคนอ้วน

ชาวออสเตรเลียมากกว่า 1 ล้านคนหรือ 6% ของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะโรคเบ [...]

DITP Society

Bangkok Gems & Jewelry Fair – เครื่องประดับไทยสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หร [...]

อัตลักษณ์ใหม่ DITP – เชื่อมั่น คุ้นเคย ในการสื่อสาร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มีนโยบายให้ความสำคัญกับการสร้าง Corporate [...]

จับคู่ธุรกิจแดนมังกร – เปิดโอกาสสำคัญการค้าการลงทุน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายในงาน “ประชุมคณะ [...]

DITP สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง – CLMVT ผนึกกำลังรับเศรษฐกิจยุคใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Eco [...]

Happening

เครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ พิมพ์อวัยวะมนุษย์

ต่อไปนี้การปลูกถ่ายอวัยวะ หรือสร [...]

Inspiration & Success

DEESAWAT

DEESAWAT Where Quality Comes Naturally สโลแกนนี้สะท้อนความเป็นตัวตนของสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าของตกแต่งบ้านแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากล DEESAWAT ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่สร้างความสุขทุกอิริยาบทในชีวิตประ [...]

FRIEND OF DITP

ยกระดับ “ธุรกิจสปา” สู่มาตรฐานสากล

ธุรกิจสปาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการสุขภาพที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า 9 [...]

DITP Calendar

Where to find us

[...]

Healthy Thought

Healthy Thought

[...]

Previous Issues

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

สิงหาคม – กันยายน 2561

มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

เมษายน – พฤษภาคม 2561

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

มกราคม 2561

กันยายน 2560

ฉบับที่ 68 / สิงหาคม 2560

ฉบับที่ 67 / กรกฏาคม 2560

ฉบับที่ 66 / มิถุนายน 2560

ฉบับที่ 65 / พฤษภาคม 2560

ฉบับที่ 64 / เมษายน 2560

ฉบับที่ 63 / มีนาคม 2560

ฉบับที่ 62 / กุมภาพันธ์ 2560

ฉบับที่ 61 / มกราคม 2560

ฉบับที่ 60 / ธันวาคม 2559

ฉบับที่ 59 / พฤศจิกายน 2559

ฉบับที่ 58 / ตุลาคม 2559